Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 30 2015

fakefriends

Zawsze, gdy na mnie spojrzysz,
Wiedz :
Że jestem smutny   n i e   d l a t e g o
(Dlaczegokolwiek,
O czym pomyśleć możesz),
Ale dla czegoś innego,
Dalekiego
Czym ty się nigdy nie trwożysz.

Umrę ci kiedyś.
Oczy mi zamkniesz.

I wtedy - swoje
Smutne, zdziwione,
Bardzo otworzysz. 

— Julian Tuwim
Reposted fromklebeknerwow klebeknerwow viairmelin irmelin
fakefriends
Reposted fromcynamon cynamon viairmelin irmelin
fakefriends
7101 a8be 500
Reposted fromsimpleasthat simpleasthat viairmelin irmelin
fakefriends
9584 c262 500
Reposted frometerdietylowy eterdietylowy viawhattever whattever
fakefriends
4061 7f69
Reposted fromgosand gosand viawhattever whattever
fakefriends

Liczyłam na cud. Ale cuda na politechnice się nie zdarzają, a w szczególności kiedy chodzi o chemię organiczną.

-gińsuko.//z serii: "wzburzenia po niezdanym egzaminie" PS. Poszukuję sobowtóra, który zaliczy za mnie ten szatański przedmiot. Odwzięczę się matematyką :)))
Reposted fromdiedrunk diedrunk viawhattever whattever
fakefriends
0797 ed93
Reposted fromraksha raksha viapiehus piehus
fakefriends
5410 40dd 500
Reposted frompoczekalniadusz poczekalniadusz viapiehus piehus
fakefriends
“what’s a flower crown, how am i supposed to wear it?
i look like jesus!”
fakefriends
Kto miłości nie zna, ten żyje szczęśliwy. I noc ma spokojną, i dzień nietęskliwy.
— Adam Mickiewicz
Reposted fromsubiektywne subiektywne viacametrue cametrue
fakefriends
3416 5506 500
Reposted frommagic-unicorn magic-unicorn viacametrue cametrue
fakefriends
3103 089f
Reposted fromspider-mother spider-mother viacametrue cametrue
7747 ccdc 500
Reposted fromtwice twice viacametrue cametrue

June 28 2015

fakefriends
5563 9c12 500
Coben "Zachowaj spokoj" 11
fakefriends
5570 9e10 500
Coben "Zachowaj spokoj" 12
fakefriends
Może jest coś, co boisz się powiedzieć, ktoś, kogo boisz się kochać, miejsce, do którego boisz się pójść. To będzie bolało. To będzie bolało, bo jest ważne.
— John Green
fakefriends
fakefriends
6010 3eba 500
Reposted frompasazerka pasazerka viashiawasedawa shiawasedawa
fakefriends
fakefriends
Reposted frompimpmyheart pimpmyheart viabomelam bomelam
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl