Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 17 2018

fakefriends
4858 de51 500
Reposted fromMtsen Mtsen viairmelin irmelin

October 17 2017

fakefriends
6725 8f2c 500
Reposted fromh00t h00t viairmelin irmelin
Featured Shop: Herb’s Furniture Company
Reposted fromcuty cuty
fakefriends
Gdy mam okazję wystąpić przed młodymi ludźmi, najróżniejszymi ludźmi, zawsze wypowiadam te same słowa: "Szczęście sprowadza się do przygotowania i wyczekiwania na okazję". To moje życiowe motto. Okazje będą się nadarzać, jednak aby móc je wykorzystać, trzeba być do tego gotowym.
— R. Brown "Rywalizacja totalna"
Reposted byconieco conieco

August 20 2017

fakefriends
5605 07e8
Reposted frompesy pesy viafakingkrejzi fakingkrejzi

July 30 2017

5994 5b2c 500
Reposted fromhasitsclaws hasitsclaws viadreamingboy dreamingboy
fakefriends
3649 bba0 500
Reposted frompiehus piehus
fakefriends
fakefriends
2461 2a89
Reposted frompoisonedivy poisonedivy viapiehus piehus
fakefriends
Tak długo opowiadałam ludziom, że jestem szczęśliwa, że teraz boję się przyznać jak coś się nie udaje. 
— na przykład sen o 3 w nocy.
Reposted byPaintedinredaknatazs
fakefriends
3637 0e46 500
Reposted frompffft pffft viapiehus piehus
fakefriends
8131 9bc5
fakefriends
9409 ba95
Reposted fromfeels feels viaoutoflove outoflove
fakefriends
9322 595e 500
Hej
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viapiehus piehus
fakefriends
Ludzie są tacy zaskoczeni, kiedy nagle zaczynasz z nimi postępować tak, jak oni z Tobą.
— Zbigniew Boniek
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viapiehus piehus
3874 1736
fakefriends
4813 1dd5
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaoutoflove outoflove
fakefriends
Wszystko co było dawniej wydaje się dziwne. Czasem wydaje się, że tego w ogóle nie było. Czasem wydaje się to wszystko straszne, czasem śmieszne, czasem głupie. Ale nie takie jak było naprawdę.
— Hłasko "Pijany o dwunastej w południe".
Reposted fromMagnolia11 Magnolia11 viaoutoflove outoflove
fakefriends
Miłość nie zna żadnych granic. Może przyjść do Ciebie w najmniej spodziewanym momencie. Może się skończyć, a potem wybuchnąć z podwójną siłą. Jeśli ktoś jest Ci przeznaczony, to prędzej czy później pojawi się na Twojej drodze. A nawet jeśli Wasz związek nie od razu się uda, nie oznacza to wcale, że nie jesteście dla siebie stworzeni. Prawdziwa miłość zawsze wraca, bez względu na to, co się dzieje. Może po prostu trzeba odczekać trochę czasu, dojrzeć do niej.
— Amanda Seyfried
Reposted fromfrom-my-soul from-my-soul viaoutoflove outoflove
fakefriends
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl